A nyereményjátékok szabályzata az e-shop FitStream.eu
INGYENES szállítás 22.990 Ft. feletti rendelés esetén.

Kosár

×

Versenyszabályok

Versenyszabályzat FitStream.eu / FITSTREAM s.r.o.

Ismerkedjen meg a közösségi hálókon, azaz a FitStream.eu Facebook és Instagram fiókjában zajló nyereményjátékok szabályzatával

I.

Általános rendelkezések

1. A nyereményjáték szervezője a FITSTREAM s.r.o. cég, székhelye Valentiniánova 8, 851 10 Bratislava, Szlovákia, stat. sz.: 35801042, adószám: 2021544833, áfás adószám: SK2021544833, bejegyezve a Pozsony 1 Járásbíróság Cégjegyzékébe, szakasz: Sro, betét sz. 22963/B.

Kapcsolat: info@fitstream.eu

 1. A nyereményjátékokat a Facebook és Instagram társaságok semmilyen módon nem üzemeltetik, szponzorálják, illetve nem kapcsolódnak hozzájuk, és ezek a társaságok nem felelnek azok lebonyolításáért. A nyereményjátékok keretében nyújtott információk e társaságok számára nem lesznek hozzáférhetők. A nyereményjátékokhoz fűződő minden kérdést, megjegyzést vagy panaszt a szervezőnek kell címezni, nem pedig a Facebooknak vagy az Instagramnak.
 1. A nyereményjáték a FitStream.eu Facebook vagy Instagram fiókjában fut

https://www.facebook.com/fitstream.eu

https://www.instagram.com/fitstream_eu/

 1. A konkrét nyereményjáték határideje az adott nyereményjáték bejegyzésében található

II.

Játékos

 1. A nyereményjátékban részt vehet minden 16. életévét betöltött személy, aki aktív Facebook vagy Instagram profillal rendelkezik, és teljesítette az adott nyereményjáték bejegyzésében feltüntetett feltételeket.

III.

Versenyszabályok

 1. Minden játékos több hozzászólást is tehet a nyereményjáték bejegyzés alá, személy megjelölésével.
 1. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményjátékból az olyan hozzászólásokat kizárja, amelyek:
 • nyilvánvalóan semmilyen módon nem kapcsolódnak a nyereményjáték bejegyzéshez,
 • vulgarizmusokat vagy más, az általánosan elfogadható társadalmi erkölcsöt és etikát ellentétben álló kifejezéseket tartalmaznak,
 • fenyegetéseket és/vagy egyéb hasonló szóbeli támadásokat tartalmaznak, beleértve a megtévesztő információkat is más személynek,
 • gyűlöletkeltőek a nem, faj, bőrszín, nyelv, hit és vallás, a politikai vagy egyéb gondolkodás, nemzeti vagy szociális származás, nemzetiséghez vagy etnikai csoporthoz való tartozás alapján,
 • függőséget okozó szereket népszerűsítenek vagy lekicsinylik használatuk következményeit,
 • a kiskorúak fizikai, pszichikai és/vagy erkölcsi fejlődését veszélyeztetik,
 • más személyeket erkölcstelen magatartásra vagy a Szlovák Köztársaságban hatályos, általánosan kötelező erejű jogszabályok megsértésére ösztönöznek,
 • e szabályzatba vagy a Szlovák Köztársaságban hatályos, általánosan kötelező erejű jogszabályokba ütköznek,
 • a szervező szerint közzétételre alkalmatlanok.
 1. A nyereményjáték nyerteseit a nyereményjátékba bekapcsolódott összes játékos közül sorsolással határozzák meg.

IV.

A nyertesek kihirdetése és a nyeremények átadása

 1. A nyertes FitStream E1 hordozható turmixgépet nyer.
 1. A szervező a nyertes kihirdetését a nyertes adatainak anonimizált formában való közzétételével valósítja meg a Facebook oldal történet (stories) részében https://www.facebook.com/fitstream.eu és az Instagram oldalon https://www.instagram.com/fitstream_eu/ és egyúttal privát üzenet formájában is kapcsolatba lép vele. Harmadik személy által kezelt nyereményjáték esetén a nyereményjáték kihirdetése az adott személy profilján valósul meg.
 1. A nyertes nem jogosult a nyereményt más személynek engedményezni; ez azonban nem korlátozza azt a jogát, hogy a nyereményt a megszerzését követően másnak adományozza.
 1. A nyeremény kézbesítése futárral/postai úton/csomagátvételi pont segítségével valósul meg.

V.

A nyereményjáték további feltételei

1. A játékosoknak nincs joga a nyeremény helyett pénzügyi vagy bármely egyéb teljesítést követelni, és nem jogosultak semmilyen más teljesítésre a szervező részéről, mint ami jelen szabályzatban fel van tüntetve

 1. Bármely reklamációról vagy ellenvetésről a szervező hoz végleges döntést. A szervező fenntartja magának a jogot a nyereményjáték lerövidítésére, elhalasztására, megszakítására vagy megszüntetésére, illetve a szabályzatának egyoldalú módosítására vagy kiegészítésére, annak egész időtartama alatt, mégpedig oly módon, hogy a módosítást a szervező a www.fitstream.eu honlapon hirdeti ki, ahol az érvényes és teljes szabályzat rendelkezésre áll.
 1. A szervezőnek joga van ellenőrizni a nyereményjátékban való részvétel összes feltételét, és vita esetén elbírálhat és végleges hatállyal eldönthet bármely, a nyereményjátékkal kapcsolatos kérdést. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játékost a nyereményjáték szabályzatának megsértése esetén a nyereményjátékból kizárhassa vagy a nyereményt ne adhassa át neki.

VI.

A játékos nyilatkozata és hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez

 1. A nyereményjátékban való részvétellel a játékos önkéntes hozzájárulását adja a szervezőnek (a személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében az adatkezelőnek) azon személyes adatai kezeléséhez, amelyeket a szervező számára a nyereményjáték időtartama során, valamint a nyeremények esetleges átadásával kapcsolatban megadott a nyereményjátékba való besorolás, annak kiértékelése és a nyeremény kézbesítése céljaira. A játékosnak joga van kérni az adatkezelőtől az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, joga van azok helyesbítésére, törlésére vagy kezelésének korlátozására, és joga van tiltakozni az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van a személyes adatok hordozhatóságára.
 1. Az adatkezelő a nyertes személyes adatait a nyeremény kézbesítéséhez szükséges mértékben, 2 hónapnál azonban nem hosszabb ideig őrzi meg.
 1. Az adatkezelő a személyes adatokat átadja a Facebook és Instagram oldalának kezelésével megbízott adatfeldolgozóknak.
 1. Ez a hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez önkéntes. A hozzájárulás visszavonása a nyereményjáték időtartama alatt, a szervezőnek való kézbesítése pillanatával válik hatályossá, és a játékos nyereményjátékból való kizárását vonja maga után.

VII.

A szabályzat érvényessége

 1. Ez a szabályzat 2020.06.01-től, azaz a nyereményjáték kezdetének napjától érvényes.

Pozsonyban, 2020.06.01-én

Kosár

ÁRU VISSZAKÜLDÉSE

A termék visszaküldéséhez kérjük, töltse ki ezt az űrlapot. Elállás az adásvételi szerződéstől a törvényes 14 napos határidőn belül.

TERMÉKREKLAMÁCIÓ

Reklamáció esetén kérjük, töltse ki ezt az űrlapot. A kárról/hibáról készült fényképek vagy videófelvételek csatolása nagymértékben felgyorsítja a kárigény feldolgozását.