Regulile competițiilor în magazinul electronic FitStream.eu
Livrare GRATUITA la comenzile de peste 249,99 lei.

CĂRUCIOR DE CUMPĂRĂTURI

×

Regulile concursurilor

Regulamentul concursului FitStream.eu / FITSTREAM s.r.o.

Familiarizați-vă cu regulamentul competițiilor care se desfășoară pe rețelele de socializare, de ex. pe contul de Facebook și Instagram al FitStream.eu

I.

Dispoziții generale

1. Organizatorul concursului este FITSTREAM s.r.o., cu sediul social la Valentiniánova 8, 851 10 Bratislava, Slovacia, ID: 35801042 , CUI: 2021544833, CUI TVA: SK2021544833,înscris în Registrul Comerțului al Judecătoriei Bratislava nr. 1, Secția: Sro, poziția nr. 22963/B.

Contact: info@fitstream.eu

 1. Concursurile nu sunt în nici un fel organizate, sponsorizate sau afiliate cu Facebook și Instagram și aceste companii nu sunt responsabile pentru desfășurarea acestora. Informațiile furnizate în cadrul concursurilor nu vor fi puse la dispoziția acestor companii. Toate întrebările, comentariile sau reclamațiile referitoare la concursuri trebuie adresate organizatorului, nu Facebook sau Instagram.
 1. Concursul se desfășoară pe contul de Facebook și Instagram al FitStream.eu

https://www.facebook.com/fitstream.eu

https://www.instagram.com/fitstream_eu/

 1. Data unui anumit concurs este specificată în articolul referitor la concurs

II.

Concurenții

 1. Poate participa la concurs orice persoană care a împlinit vârsta de 16 ani, are un profil activ pe Facebook sau Instagram și a îndeplinit condițiile concursului menționate în înscrierea dată la concurs.

III.

Regulile concursului

 1. Fiecare concurent poate adăuga sub participarea la concurs și mai multe comentarii cu persoana marcată.
 1. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude din concurs comentariile care:
 • aparent nu au nimic de-a face cu participarea la concurs,
 • conțin vulgarități sau alte expresii care sunt în conflict cu morala și etica socială în general acceptabilă,
 • conțin amenințări și/sau alte atacuri verbale similare, inclusiv informații înșelătoare despre alte persoane,
 • incitare la ură bazată pe sex, rasă, culoare, limbă, credință și religie, opinie politică sau de altă natură, apartenență națională sau socială, naționalitate sau grup etnic,
 • promovează substanțe care creează dependența consumatorului sau bagatelizează consecințele consumului acestora,
 • pune în pericol dezvoltarea fizică, psihică și/sau morală a minorilor,
 • incită alte persoane la un comportament imoral sau la un comportament care este în conflict cu reglementările legale general obligatorii valabile în Republica Slovacă,
 • sunt în conflict cu aceste reguli și/sau cu reglementările legale general obligatorii valabile în Republica Slovacă,
 • organizatorul le consideră nepotrivite pentru publicare.
 1. Câștigătorii concursului vor fi stabiliți prin tragere la sorți dintre toți concurenții care participă la concurs.

IV.

Anunțarea câștigătorilor și acordarea de premii

 1. Câștigătorul va câștiga mixerul portabil FitStream E1.
 1. Organizatorul va face anunțarea câștigătorului publicând datele câștigătorului într-o formă anonimizată pe site-ul Facebook, la poveste, https://www.facebook.com/fitstream.eu și pe site-ul Instagram https://www.instagram.com /fitstream_eu/ și, în același timp, îl va contacta prin mesaj privat. În cazul unui concurs administrat de un terț, anunțarea concursului va avea loc pe profilul persoanei respective.
 1. Câștigătorul nu are dreptul de a transmite premiul unei alte persoane; cu toate acestea, acest lucru nu îi limitează dreptul de a dărui premiul după ce l-a primit.
 1. Livrarea premiului se va face prin curier/poștă/Packeta.

V.

Alte condiții ale concursului

1. Concurenții nu au dreptul să ceară în locul câștigului compensații financiare sau de altă natură în loc și nu au dreptul la nicio altă alternativă de câștig din partea organizatorului decât cea specificată în prezentul regulament.

 1. Organizatorul decide în cele din urmă asupra oricăror reclamații sau obiecții. Organizatorul își rezervă dreptul de a scurta, amâna, suspenda sau anula concursul sau de a modifica sau completa unilateral regulamentul acestuia pe întreaga durată a concursului, prin anunțarea modificării pe site-ul www.fitstream.eu, acolo unde sunt la dispoziție reguli complete și valabile.
 1. Organizatorul are dreptul de a verifica toate condițiile de participare la concurs și, în caz de dispută, să evalueze și să ia o decizie finală cu privire la orice problemă legată de concurs. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude concurentul din concurs sau de a nu preda premiul concurentului, în cazul încălcării regulilor concursului.

VI.

Declarația concurentului și consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Prin participarea la concurs, concurentul acordă în mod voluntar organizatorului (operatorului în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal) consimțământul pentru procesarea datelor sale cu caracter personal, pe care le-a furnizat organizatorului în timpul concursului, precum și în legătură cu înscrierea în concurs, evaluarea acestuia și livrarea obiectului câștigat. Concurentul are dreptul de a solicita de la operator accesul la datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, dreptul de a corecta datele cu caracter personal, dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal și dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal, dreptul de a se opune prelucrării precum și dreptul la transferabilitatea datelor cu caracter personal.
 1. Operatorul păstrează datele cu caracter personal ale câștigătorului în măsura și pentru timpul necesar pentru livrarea premiului, dar nu mai mult de 2 luni.
 1. Operatorul va furniza date personale intermediarilor însărcinați cu gestionarea paginilor sale de Facebook și Instagram.
 1. Acest consimțământ pentru procesarea datelor cu caracter personal este voluntar. Retragerea consimțământului în timpul concursului este efectivă la momentul transmiterii acestuia către organizator și are ca rezultat excluderea concurentului din concurs.

VII.

Valabilitatea regulilor

 1. Aceste reguli sunt valabile de la 01.06.2020, adică. din ziua începerii concursului.

În Bratislava, la data de 01.06. 2020

CĂRUCIOR DE CUMPĂRĂTURI

RETURNAREA PRODUSULUI

Pentru a returna un articol, vă rugăm să completați acest formular. Retragerea din contractul de cumpărare în termenul legal de 14 zile.

RECLAMAȚIE PRIVIND PRODUSUL

Pentru a depune o reclamație privind produsul, vă rugăm să completați acest formular. Atașarea de fotografii sau înregistrări video ale daunelor/defectelor va accelera foarte mult procesarea reclamației dumneavoastră.