Principiile privind protecția datelor personale - fitstream.eu
Livrare GRATUITA la comenzile de peste 249,99 lei.

CĂRUCIOR DE CUMPĂRĂTURI

×

Principiile privind protecția datelor personale

Dorim să vă informăm pe scurt despre procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Această informație nu se aplică datelor cu caracter personal ale persoanelor juridice, inclusiv numele, forma juridică și datele de contact ale persoanei juridice.

 1. Cine este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este compania FITSTREAM, s.r.o., cu sediul social la Valentiniánova 1384/8, 851 10 Bratislava, e-mail: info@fitstream.eu, (denumit în continuare „Operatorul”).

 1. În ce situații vom procesa datele dumneavoastră?

A). Prelucrarea datelor cu acordul dumneavoastră.

Vă vom cere acordul dacă încă nu sunteți clientul nostru înregistrat sau nu avem cu dumneavoastră altă relație de natură comercială, care îndeplinește cerințele prevederii nr. 47 din Regulamentul general privind protecția datelor (din engl. General Data Protection Regulation, mai departe doar „GDPR”) și doriți să primiți oferte de marketing de la noi.

B. Prelucrarea datelor fără acordul dumneavoastră.

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal fără consimțământul dumneavoastră pe baza următoarelor titluri legale și în următoarele scopuri:

a) Titlul juridic: Executarea contractului sau implementarea măsurilor luate înainte de încheierea contractului executate la cererea dumneavoastră.

Scopul:

 • implementarea obligației contractuale, inclusiv comunicarea comercială și financiară aferentă
 • program de clienți

b) Titlul juridic: Protecția drepturilor și intereselor protejate legal ale Operatorului.

Scopul:

 • pentru a recupera sumele datorate pentru bunurile livrate sau alte creanțe ale Operatorului
 • în cazuri selectate pentru a vă evalua bonitatea
 • marketing direct îndreptat exclusiv către clienții noștri înregistrați și persoanele care îndeplinesc cerințele conform prevederii nr. 47 din Regulamentul GDPR constând în oferta de produse și servicii furnizate de Operator

c) Titlul juridic: Îndeplinirea unei obligații legale care decurge din lege.

Scopul:

 • asigurarea cooperării cu autoritățile de stat în baza legii și în limitele acesteia, inclusiv stocarea datelor în baza legii
 • ținerea contabilității
 • înregistrări electronice ale vânzărilor
 1. Ce date personale procesăm despre dumneavoastră?

Prelucrăm următoarele date personale:

 • datele dvs. de identificare și de contact
 • date despre produsele pe care le-ați achiziționat sau despre serviciile pe care vi le-am oferit
 • date din comunicarea noastră reciprocă (fie că a avut loc personal, în scris, telefonic sau în alt mod)
 • detalii de plată (de exemplu, informații despre suma plătită etc.)
 • numai în cazuri alese date despre bonitatea dumneavoastră, în sensul așa-numitei „Liste negre”
 1. Din ce surse provin aceste informații?

Datele dumneavoastră personale prelucrate de Operator în scopurile descrise la punctul 2 din această informație provin exclusiv de la dumneavoastră, adică datele pe care ni le-ați furnizat, de ex. in legătura cu încheierea contractului (achiziționarea de bunuri) sau ne-ați notificat in scopul programului de clienți si înregistrării în acesta.

 1. Cine este destinatarul datelor cu caracter personal?

Transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în cazuri justificate și numai în măsura în care este necesar sau declarat către următoarele categorii de destinatari:

 • partenerii noștri contractuali, de care avem nevoie pentru funcționarea normală și implementarea relației contractuale cu dvs., de ex. furnizori de tehnologie a informației, furnizori de servicii de curierat sau poștă
 • altor entități în cazurile în care furnizarea datelor dumneavoastră este cerută de lege sau dacă este necesară pentru a ne proteja interesele legitime (de exemplu pentru instanță, poliția din Republica Slovacă etc.)
 • dacă ne dați consimțământul în măsura în care adresa dumneavoastră de e-mail este utilizată în achiziția de pe site-ul magazinului nostru online, operatorul de marketing direct sau serviciul utilizat pentru a genera și trimite chestionare de satisfacție a achiziției. Un astfel de operator este un intermediar de date cu caracter personal față de compania noastră. Cu toate acestea, prin transferul acestor date personale, vă asigurăm toate drepturile de mai sus.
 1. Care sunt drepturile dumneavoastră la procesarea datelor personale?

În ceea ce privește datele dumneavoastră personale, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces – Puteți solicita operatorului să acceseze datele personale pe care le procesăm despre dumneavoastră. Operatorul vă va furniza și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate.
 • Dreptul de corectare – Puteți cere operatorului să corecteze datele personale inexacte sau incomplete pe care le procesăm despre dumneavoastră.
 • Dreptul de ștergere – Puteți cere operatorului să vă șteargă datele personale dacă apare oricare dintre următoarele situații:
 1. datele personale nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate
 2. ați revocat consimțământul pe baza căruia au fost prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal și nu există alt motiv legal pentru prelucrarea acestora
 3. v-ați opus faptului de a fi obiectul unei decizii bazate pe procesarea automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal și nu există motive legitime imperative pentru o astfel de procesare sau v-ați opus procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct
 4. datele dumneavoastră cu caracter personal au fost procesate ilegal
 5. datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală prevăzută de legislația Uniunii sau a statului membru, aplicabilă Operatorului
 • Dreptul de restricționare a procesării – Puteți solicita Operatorului să restricționeze procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă apare oricare dintre următoarele situații:
 1. ați negat acuratețea datelor cu caracter personal pentru timpul necesar pentru ca Operatorul să verifice exactitatea datelor cu caracter personal
 2. procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este ilegală, dar refuzați să ștergeți aceste date și, în schimb, solicitați o restricție privind utilizarea acestora
 3. Operatorul nu mai are nevoie de date cu caracter personal în scopuri de procesare, dar le solicitați pentru a determina, a pune în aplicare sau a apăra pretențiile legale
 4. v-ați opus prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul art. 21 alin. 1 din Regulamentul GDPR până când se verifică că motivele legitime ale Operatorului prevalează motivele legitime ale dumneavoastră
 • Dreptul la transferul de date – în cazurile prevăzute de Regulamentul GPDR, aveți dreptul de a obține date cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat Operatorului, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, cu condiția ca acest drept să nu afecteze negativ drepturile și libertățile altor persoane.
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul – dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe consimțământ, aveți dreptul să vă retrageți oricând consimțământul pentru procesarea datelor cu caracter personal în scopul pentru care v-ați dat consimțământul.
 • Vă puteți opune în orice moment procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Operator în scopuri de marketing direct efectuate pe baza interesului legitim al Operatorului.
 • Dreptul de a depune o plângere – aveți dreptul de a depune o plângere la organul de supraveghere, care este Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovacia, https://www.dataprotection.gov.sk/
 1. Este consimțământul dumneavoastră pentru procesarea datelor cu caracter personal voluntar sau obligatoriu?

Vă vom cere acordul dacă nu sunteți încă clientul nostru înregistrat și nici nu avem o altă relație similară cu dvs. care să îndeplinească cerințele prevederii nr. 47 din Regulamentul GDPR și doriți să primiți oferte de marketing de la noi. Acordarea acestui consimțământ este complet voluntară. Acordarea acestui consimțământ nu este o condiție pentru obținerea oricăror bunuri sau servicii oferite de compania noastră.

 1. Este posibil să revocați consimțământul pentru procesarea datelor cu caracter personal?

Puteți revoca oricând consimțământul acordat în scopuri de marketing.

 1. Cum puteți să revocați consimțământul pentru procesarea datelor cu caracter personal?

Vă puteți retrage consimțământul pentru procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal printr-o declarație scrisă trimisă la adresa companiei noastre sau prin e-mail: info@fitstream.eu

 1. Cum vă puteți apăra împotriva marketingului direct fără consimțământul dumneavoastră?

Aveți dreptul în orice moment, în mod gratuit, de a vă opune unei astfel de procesări a datelor dumneavoastră cu caracter personal la oricare dintre contactele noastre enumerate la punctul 1.

CĂRUCIOR DE CUMPĂRĂTURI

RETURNAREA PRODUSULUI

Pentru a returna un articol, vă rugăm să completați acest formular. Retragerea din contractul de cumpărare în termenul legal de 14 zile.

RECLAMAȚIE PRIVIND PRODUSUL

Pentru a depune o reclamație privind produsul, vă rugăm să completați acest formular. Atașarea de fotografii sau înregistrări video ale daunelor/defectelor va accelera foarte mult procesarea reclamației dumneavoastră.