Podmínky nákupu v e-shopu FitStream.eu
Doprava ZDARMA při objednávce nad 1299 Kč.

Nákupní košík

×

Obchodní podmínky

1. Způsob objednání

Zboží si můžete objednat online přímo z našeho e-shopu fitstream.eu. Pokud vám z nějakého důvodu nefunguje přímé objednávání, můžete zaslat objednávku jako obyčejný e-mail na naši e-mailovou adresu info@fitstream.eu, V e-mailu uveďte přesný název zboží, přesné parametry výrobku, počet objednaných kusů, svou přesnou adresu a telefonní číslo.

Podmínkou pro platnost objednávky je vyplnění všech údajů, které jsou v objednávkovém formuláři označené jako povinné. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, k jejímuž uzavření se nevyžaduje potvrzení objednávky prodávajícím, a smlouva tak vzniká samotným dodáním zboží. Po zaslání objednávky vám obratem zašleme potvrzení přijetí objednávky.

Provozovatelem e-shopu fitstream.eu je:

Fitstream s.r.o
Valentiniánova 1384/8
851 10 Bratislava,
IČO : 35801042
DIČ : 2021544833
DIČ : SK2021544833

2. Povinnosti prodávajícího

Zákazníkům se zavazujeme dodat:

 •    Druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky.
 •    Zboží, které vyhovuje normám, předpisům a normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.
 •    zboží, které bude vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Neodpovídáme za následující:

 1.    Opožděné dodání zboží způsobené přepravní společností.
 2.    Opožděné dodání zboží způsobené nesprávně uvedenou adresou příjemce.
 3.    Za poškození zásilky způsobené přepravní společností.
 4.    Jakékoli nedodání zboží způsobené zaviněním výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoli omezení nebo zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.

3. Povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje:

 1.    objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad nám je neprodleně (do 24 hodin od převzetí) oznámit písemnou formou na naši e-mailovou adresu info@fitstream.eu.
 2.    Zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.

V případě, že si kupující zboží nepřevezme (na základě objednávky), prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručení zboží.

4. Ceny zboží

Ceny uvedené v našem internetovém obchodě jsou platné v době objednání zboží. Vyhrazujeme si právo tiskových chyb a změny cen v případě změny měnových kurzů, při výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek od výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Dokladem o prodeji je faktura, která je připojena ke každé zásilce a která slouží zároveň jako dodací a záruční list.

5. Dodací podmínky

 • Termín dodání:

Zboží, které máme skladem, zasíláme do 24 hodin od přijetí objednávky, následující pracovní den. To znamená, že lhůta doručení by neměla překročit 3 pracovní dny od přijetí objednávky. V případě, že zboží na skladě nemáme a je třeba je objednat, se dodací lhůta pohybuje v rozmezí 1–5 týdnů v závislosti na výrobku. U každého výrobku se snažíme uvádět přibližné dodací lhůty.

Po vyřízení objednávky vždy zákazníka informujeme, že jeho objednávka byla zaslána na uvedenou dodací adresu. Stav své objednávky můžete sledovat i po zaregistrování v našem internetovém obchodě.

Pokud zásilku neobdržíte do 5 pracovních dnů od oznámení o odeslání objednávky na uvedenou dodací adresu, doporučujeme informovat se u nás telefonicky, případně e-mailem. Stává se totiž, že zákazníci nedostanou z pošty oznámení o uložení zásilky.

V případě, že objednané zboží nebude možné zaslat v souladu s výše uvedenou dodací lhůtou, oznámíme vám předpokládaný termín dodání. V tomto případě si však vyžádáme váš souhlas. Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno okolnostmi námi nezaviněnými (zpoždění zásilky, ztráta zásilky…)

Pokud si objednáte zboží, které jsme vyprodali, nebo z jakéhokoli důvodu výrobce (dodavatel) odstoupil od prodeje a neinformoval nás, budeme Vás neprodleně po zjištění této skutečnosti kontaktovat (e-mailem nebo telefonicky).

 • Způsob dodání:

Objednané zboží zasíláme Českou poštou nebo pomocí služby „Zásilkovna“. Ke každé objednávce přikládáme fakturu, která slouží zároveň jako dodací list. Při objednávkách ze zahraničí si předem dohodneme podmínky i způsob dodání a platby.

6. Poštovné

Poštovné a balné pro naše zákazníky cenově dělíme podle zemí doručení:

⦁ Česká republika

Celková cena objednávky do 1299 Kč s DPH:

Zásilkovna– 89 Kč
Doručení kurýrem – 89 Kč

Celková cena objednávky nad 1299 Kč s DPH:

Zásilkovna – ZDARMA
Doručení kurýrem – ZDARMA

⦁ Ostatní země EU
Doručení kurýrem – 6 €

⦁ Zbytek světa
Doručení kurýrem – 10 €

Služba dobírka je zpoplatněna částkou 59 Kč
Platba kartou (Stripe) ZDARMA.

7. Zrušení objednávky

Vážení zákazníci, nákup přes internet přináší vedle nesporných výhod i určité nevýhody oproti nákupu v běžném obchodě. I přes množství uváděných informací nemáte možnost si nabízené zboží prohlédnout, vyzkoušet, případně se můžete splést při objednávání. Z uvedených důvodů máte možnost objednávku zrušit. Musíte tak však učinit do 12 hodin.

Podmínky zrušení objednávky

Jestliže po odeslání objednávky v průběhu 12 hodin zjistíte, že vám objednané zboží nevyhovuje, případně jste se spletli při objednávání, máte možnost zrušit objednávku bez uvedení důvodu. Zrušení nám zašlete na info@fitstream.eu. Obratem vám zašleme potvrzení o zrušení objednávky a další informace jak postupovat.

8. Reklamace

Před převzetím a zaplacením zásilky z pošty nebo od kurýra si ještě na místě zkontrolujte, zda není zásilka poškozena. V případě rozsáhlého poškození (roztržený obal, deformace a jiné rozsáhlé poškození) doporučujeme zásilku nepřebírat. Reklamace již přijatých zásilek nepřijímáme. V případě, že vám přišla zásilka poškozená, prosíme, abyste nás o tom informovali e-mailem nebo telefonicky. V takovém případě vám zašleme zásilku novou.

Záruční lhůta:

Na prodávané zboží, pokud není určeno jinak, je poskytována zákonná záruční lhůta 24 měsíců. Dokladem o prodeji je faktura, která slouží zároveň jako dodací a záruční list. Záruční lhůta začíná běžet v den předání zboží Slovenské poště nebo kurýrovi k doručení, popřípadě po převzetí na prodejně.

Reklamace se týká pouze:

 • prokazatelné výrobní vady způsobené výrobcem, které byly zjištěny ihned po dodání zboží, nebo během jeho používání.

Reklamace se nevztahuje na následující:

 • chyby způsobené uživatelem během běžného používání zboží.

Opotřebení charakteristické pro daný materiál nebo způsob použití se nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokud z povahy prodané věci vyplývá, že její životnost je kratší než záruční doba, a když při obvyklém užívání takové věci dojde k jejímu celkovému opotřebení ještě před uplynutím záruční doby.

Postup při reklamaci:

Aby mohla být vaše reklamace přijata, je nutné dodržet několik pravidel:

 1.  Po převzetí zboží si prohlédněte zboží a fakturu, která slouží jako dodací a záruční list. Pokud zjistíte při převzetí zboží vady, je vaší povinností oznámit nám zjištěné skutečnosti e-mailem nebo telefonicky, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
 2. V případě, že zjistíte jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (druh, množství nebo cena) nebo dostanete se zásilkou nesprávně vyplněnou fakturu nebo nebude přiložen doklad o nákupu, ihned nás informujte prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.
 3. V případě, že zjistíte výrobní vady, je třeba nejprve zboží na vlastní náklady zaslat na naši adresu spolu s uvedením důvodu reklamace. Vyplňte reklamační formulář (ke stažení ZDE), k zásilce nezapomeňte přiložit kopii daňového dokladu, který jsme poslali se zbožím, a kopii ústřižku od doručovatele. Reklamované zboží vám vyměníme za jiné, které si vyberete, nebo vám vrátíme peníze. Poštovné a další poplatky nevracíme. Při vracení výrobku zabalte zboží tak, aby se předešlo jeho poškození. Poškození zboží při přepravě má za následek neuznání reklamace. Zboží zasílejte buď jako balík, nebo jako doporučený dopis. Při zaslání zboží na dobírku nebude zásilka přijata.
 4. Proces reklamací platí i v případě, že jste si zakoupili naše produkty na portálu MALL.

Lhůta pro vyřízení reklamace:

Reklamace vyřizujeme v pracovních dnech prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Reklamační řízení začíná běžet dnem převzetí reklamovaného zboží prodávajícím a končí dnem odeslání vyřízené reklamace kupujícímu.

O oprávněnosti reklamace většinou rozhodneme nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí reklamovaného zboží. Někdy se však stane, že je zboží nutné zaslat k posouzení přímo výrobci. V tomto případě se lhůta rozhodnutí o oprávněnosti reklamace prodlouží. O výsledku vás budeme informovat e-mailem, pokud nebude uvedeno jinak.

Oprávněná reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena na naše náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení reklamačního řízení.

9. Odstoupení od smlouvy /storno objednávky, vrácení zboží/

1.  Pokud prodávající nesplní smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího a do 15 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu (pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění). Při náhradním plnění prodávající dodá kupujícímu zboží ve stejné kvalitě a ceně.

2. Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy a vrátit zboží prodávajícímu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží (§7 odst. 1 slovenského zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů). Prodávající vrátí kupujícímu cenu zaplacenou za zboží nebo její část (body 8.6 a 8.7) bezhotovostním převodem na účet uvedený kupujícím, a to nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy a doručení zboží prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno PÍSEMNOU FORMOU, a to prostřednictvím e-mailu na adresu adresu info@fitstream.eu (do 12 hodin od jejího potvrzení bez udání důvodu). V případě stornování objednávky více než 12 hodin po potvrzení je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu, která vznikla v souvislosti se zabezpečením zboží.

Neohlášené zásilky nebudou převzaty, proto vás důrazně žádáme, abyste nás o úmyslu vrátit zboží informovali předem! Zboží zaslané na dobírku nebude převzato!

4. E-mail musí jednoznačně vyjadřovat záměr kupujícího odstoupit od kupní smlouvy a musí obsahovat všechny potřebné náležitosti pro identifikaci kupujícího, tj. je třeba uvést zejména:

– číslo objednávky

– datum uskutečnění objednávky

– jméno a adresu kupujícího/odběratele uvedeného v objednávce,

– přesnou specifikaci zboží, které kupující vrací (název, počet kusů),

– naskenovaný doklad o koupi. 

5. Zároveň kupující ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne odstoupení od smlouvy vrátí zboží prodávajícímu bez ohledu na to, zda zboží bylo použito, nebo má vady, které spotřebitel nezpůsobil. Musí být dodržena přiměřená péče o zboží. Zboží doporučujeme odeslat na adresu prodávajícího jako pojištěnou zásilku, přiměřeně zabalenou, aby nedošlo k jejímu poškození. Zboží je třeba doručit prodávajícímu spolu s příslušenstvím (včetně návodu, příp. záručního listu), kopií faktury a krátkou žádostí vyjadřující záměr kupujícího vrátit zboží. V žádosti uveďte i číslo bankovního účtu.

Doručovací adresa pro vrácení zboží:

Jméno příjemce: Expandeco – FITSTREAM
Ulice: Tř. 3 května 910
PSČ a město: Malenovice, 763 02 Zlín
Země: Česká republika

6. Pokud kupující odstoupí od smlouvy a prodávajícímu doručí zboží nepoužité, nepoškozené a v originálním balení, prodávající vrátí kupujícímu celou kupní cenu zaplacenou za zboží, bez nákladů na poštovné.

7. Pokud kupující odstoupí od smlouvy a prodávajícímu doručí zboží v jiném než v původním neporušeném stavu a obalu (např. zbavené původního obalu, použité, nekompletní, poškozený nebo znečištěný výrobek), prodávající vrátí kupujícímu cenu zaplacenou za zboží sníženou o hodnotu opravy a uvedení zboží do původního stavu anebo o hodnotou jeho opotřebení (v souladu s §457 slovenského občanského zákoníku)

9. Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom európskej platformy RSO

 
V případě, že zákazník není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, zákazník má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost zákazníka podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání zákazníkem, zákazník má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů. Rovněž i nároky Prodávajícího vůči Kupujícímu mohou být uplatněny prostřednictvím evropské platformy. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Česká obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/ ; zákazník má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí Zákazník může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Závěrečná ustanovení

 
Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění Kupujícího. V případě změny obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch obchodních podmínek, které byly platné v momentě odeslání objednávky Kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce Prodávajícího.
2.Neoddělitelnou součástí těchto obchodních podmínek je i reklamační řád.
3. Odesláním objednávky Kupující si přečetl obchodní podmínky i reklamační podmínky a porozuměl jejich znění.
Tyto obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 1. května 2020.
5. Tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

Nákupní košík

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Pro vrácení zboží prosím vyplňte tento formulář. Odstoupení od kupní smlouvy v rámci 14 denní zákonné lhůty.

REKLAMACE ZBOŽÍ

Pro reklamaci zboží prosím vyplňte tento formulář. Přiložením fotek nebo videa poškození/závady zboží výrazně urychlíte vyřízení Vaší reklamace.