Podmienky nákupu v e-shope FitStream.eu
Doprava ZADARMO pri objednávke nad 50€.

Nákupný košík

×

Obchodné podmienky

1. Spôsob objednávania

Objednať tovar si môžete on-line priamo v našom e-shope fitstream.eu. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu info@fitstream.eu, kde uvediete presný názov tovaru, presné parametre produktu, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky.

Prevádzkovateľom e-shopu fitstream.eu je:

FITSTREAM s.r.o
Valentiniánova 1384/8
851 10 Bratislava,
IČO : 35801042
DIČ : 2021544833
IČ DPH : SK2021544833

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

 •    Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 •    Tovar ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 •    Tovar ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

 1.    Oneskorené dodanie tovaru zavinené dopravnou spoločnosťou.
 2.    Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 3.    Za poškodenie zásielky zavinené dopravnou spoločnosťou.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 1.    Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov nám ich bezodkladne (do 24 hodín od prevzatia) oznámiť písomnou formou na našu e-mailovú adresu info@fitstream.eu.
 2.    Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je zaslaná v elektronickej forme na emailovú adresu uvedenú v objednávke a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

5. Dodacie podmienky

 • Termín dodania:

Tovar, ktorý máme skladom, zasielame do 24 hodín od prijatia objednávky, nasledujúci pracovný deň. To znamená, že lehota doručenia by nemala prekročiť 3 pracovné dni od prijatia objednávky. V prípade, že tovar na sklade nemáme a je potrebné ho objednať, sa dodacia lehota pohybuje v rozmedzí 1-5 týždňov v závislosti od produktu. Pri každom produkte sa snažíme približné dodacie lehoty uvádzať.

Po vybavení objednávky vždy zákazníka informujeme, že jeho objednávka bola zaslaná na uvedenú dodaciu adresu.

Ak zásielku nedostanete do 5 pracovných dní od oznámenia o odoslaní objednávky na uvedenú dodaciu adresu, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky…)

Ak si objednáte tovar, ktorý sme vypredali, prípadne z akýchkoľvek dôvodov výrobca (dodávateľ) stiahol z predaja a neinformoval nás o tom, okamžite po zistení tejto skutočnosti vás budeme kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky).

 • Spôsob dodania:

Objednaný tovar zasielame prostredníctvom SPS, Zásielkovňou alebo AlzaBox. Ku každej objednávke prikladáme faktúru v elektronickej forme, ktorá slúži zároveň ako dodací list. Pri objednávkach zo zahraničia si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby.

6. Poštovné

Poštovne a balné pre našich zákazníkov cenovo delíme podľa krajín doručenia:

⦁ Slovenská republika

Celková cena objednávky do 50 € s DPH:

Zásielkovňa – 3,49 €
AlzaBox – 3,49 €
Doručenie kuriérom – 3,49 €

Celková cena objednávky nad 50 € s DPH :

Zásielkovňa – ZADARMO
AlzaBox – ZADARMO
Doručenie kuriérom – ZADARMO

⦁ Ostatné krajiny EU
Doručenie kuriérom – 4,99 €

⦁ Zvyšok sveta
Doručenie kuriérom – 10 €

Služba dobierka je spoplatnená sumou 2,49€.
Platba kartou (Stripe) ZADARMO.
Platba Apple Pay ZADARMO.
Platba Google Pay ZADARMO.

7. Zrušenie objednávky

Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, vyskúšať, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 12 hodín.

Podmienky zrušenia objednávky

Ak po odoslaní objednávky v priebehu 12 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na info@fitstream.eu. Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky a ďalšie informácie ako postupovať.

8. Reklamácie a reklamačný poriadok

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty alebo od kuriéra, si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku nepreberať. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade vám pošleme zásielku novú.

Záručná lehota:

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná lehota 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná lehota začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte alebo kuriérovi.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

 • preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania

Reklamácia sa nevzťahuje na:

 • chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

Postup pri reklamácii:

Aby mohla byť vaša reklamácia akceptovaná,  je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

 1.  Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
 2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo dostanete so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či nebude priložený doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.
 3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. Vyplňte reklamačný formulár (stiahnite si ho TU), k zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali elektronickou formou a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze, v prípade uznanej reklamácie. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.
 4. Proces reklamácií platí aj v prípade, že ste si zakúpili naše produkty na MALL portáli.

Lehota vybavenia reklamácie:

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie väčšinou rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia reklamovaného tovaru. Niekedy sa však stane, že tovar je potrebné zaslať na posúdenie priamo výrobcovi. V tom prípade sa lehota rozhodnutia o oprávnenosti reklamácie predĺži. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

9. Odstúpenie od zmluvy /storno objednávky, vrátenie tovaru/

1. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok (ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení). Pri náhradnom plnení predávajúci dodá kupujúcemu tovar v rovnakej kvalite a cene.

2. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar predávajúcemu do 14 kalendárných dní odo dňa prevzatia tovaru (§ 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov). Predávajúci vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo jej časť (body 8.6 a 8.7), a to najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet uvedený kupujúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

3. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené PÍSOMNOU FORMOU, a to prostredníctvom e-mailu na adresu info@fitstream.eu.

Neohlásené zásielky nebudú prevzaté, a preto Vás dôrazne žiadame, aby ste nás o úmysle vrátiť tovar informovali vopred! Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý!

4. E-mail musí jednoznačne vyjadrovať zámer kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy a musí obsahovať všetky potrebné náležitosti pre identifikáciu kupujúceho, t.j. je potrebné uviesť najmä:

– číslo objednávky

– dátum uskutočnenia objednávky

– meno a adresu kupujúceho/odberateľa uvedeného v objednávke

– presnú špecifikáciu tovaru (názov, počet ks), ktorý kupujúci vracia

– scan dokladu o kúpe

5. Zároveň kupujúci v lehote 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má chyby, ktoré spotrebiteľ nespôsobil, primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Tovar odporúčame odoslať na adresu predávajúceho formou poistenej zásielky, primerane zabalenej, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Tovar je potrebné doručiť predávajúcemu spolu s príslušenstvom (vrátane návodu príp. záručného listu), kópiou faktúry a krátkou žiadosťou, vyjadrujúcou zámer kupujúceho vrátiť tovar. V žiadosti uveďte aj číslo bankového účtu.

Doručovacia adresa pre vrátenie tovaru:

Meno príjemcu: FITSTREAM s.r.o
Ulica: Valentiniánova 8
PSČ a mesto: 85110 Bratislava
Krajina: Slovakia

6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a predávajúcemu doručí tovar nepoužitý, nepoškodený a v originálnom obale, predávajúci vráti kupujúcemu celú kúpnu cenu.

7. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a predávajúcemu doručí tovar v inom ako v pôvodnom neporušenom stave a obale (napr. zbavený pôvodného obalu, použitý, nekompletný, poškodený alebo znečistený), predávajúci vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar zníženú o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu a/alebo o hodnotou jeho opotrebenia (v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka).9

10. Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom európskej platformy RSO

 
V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/; zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Záverečné ustanovenia

 
1. V prípade zmeny obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke Predávajúceho.
2.Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok.
3. Odoslaním objednávky Kupujúci si prečítal obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a porozumel ich zneniu.
Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. mája 2020.
4. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Shopping Cart

VRÁTENIE TOVARU

Pre vrátenie tovaru prosím vyplňte tento formulár. Odstúpenie od kúpnej zmluvy v rámci 14 dňovej zákonnej lehoty.

REKLAMÁCIA TOVARU

Pre reklamáciu tovaru prosím vyplňte tento formulár. Priložením fotiek alebo videa poškodenia/závady tovaru výrazne urýchlite vybavenie Vašej reklamácie.