Voorwaarden van aankoop in FitStream.eu e-shop
GRATIS verzending voor bestellingen vanaf € 60

Winkelmandje

×

Algemene voorwaarden

1. Bestelmethode

U kunt de goederen direct online bestellen in onze e-shop fitstream.eu. Als rechtstreeks bestellen om een of andere reden niet voor u werkt, kunt u uw bestelling als een gewone e-mail naar ons e-mailadres info@fitstream.eu sturen , waarop u de exacte naam van de goederen, de exacte parameters van het product, het aantal bestelde stuks, uw exacte adres en telefoonnummer vermeldt.

De voorwaarde voor de geldigheid van de bestelling is het invullen van alle verplichte gemarkeerde gegevens op de bestelbon. De bestelling is tevens een voorstel voor een koopovereenkomst, voor het sluiten waarvan geen bevestiging van de bestelling door de verkoper nodig is en de overeenkomst dus wordt gevormd door de levering van de goederen zelf. Na verzending van de bestelling sturen wij u een ontvangstbevestiging van de bestelling.

De exploitant van de e-shop fitstream.eu is:

FITSTREAM s.r.o
Valentiniánova 1384/8
851 10 Bratislava,
IČO (id.nr.): 35801042
DIČ (BTW-nr.): 2021544833
IČ DPH (EORI-id.nr.): SK202154483

2. Verplichtingen van de verkoper

Wij zijn vastbesloten om aan onze klanten te leveren:

 •    Het soort en de hoeveelheid goederen tegen de aankoopprijs en onder de betalingsvoorwaarden die gelden op de datum van verzending van de bestelling.
 •    Goederen die voldoen aan de op het grondgebied van de Slowaakse Republiek geldende normen, regels en voorschriften.
 •    Goederen die adequaat worden verpakt om schade tijdens het vervoer te voorkomen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor:

 1.    Te late levering van goederen veroorzaakt door het transportbedrijf.
 2.    Te late levering van goederen veroorzaakt door een onjuist adres van de ontvanger.
 3.    Voor schade aan de zending veroorzaakt door het transportbedrijf.

3. Verplichtingen van de koper

De koper verbindt zich ertoe:

 1.    Neem de bestelde goederen in ontvangst, controleer de integriteit van de verpakking en breng ons bij eventuele tekortkomingen onmiddellijk (binnen 24 uur na ontvangst) schriftelijk op de hoogte op ons e-mailadres info@fitstream.eu.
 2.    de koopprijs van de goederen te betalen ten belope van en overeenkomstig de betalingsvoorwaarden die gelden op de datum van verzending van de bestelling.

4. Prijzen van goederen

De prijzen in onze online shop zijn geldig op het moment van bestelling van de goederen. Wij behouden ons het recht voor typografische fouten te maken en prijzen te wijzigen in geval van wijzigingen in de wisselkoersen, aanzienlijke stijgingen van de inflatie of aanzienlijke wijzigingen in de leveringsvoorwaarden van fabrikanten en andere leveranciers van goederen.

Het bewijs van verkoop is de factuur, die in elektronische vorm wordt verzonden naar het e-mailadres dat bij de bestelling is opgegeven en die ook dient als leverings- en garantiebewijs.

5. Leveringsvoorwaarden

 • Leveringsdatum:

Goederen die wij op voorraad hebben worden binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling, de volgende werkdag verzonden. Dit betekent dat de levertijd niet langer is dan 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Als we de goederen niet op voorraad hebben en ze moeten worden besteld, varieert de levertijd tussen 1-5 weken, afhankelijk van het product. Wij proberen voor elk product een geschatte levertijd aan te geven.

Nadat de bestelling is verwerkt, informeren we de klant altijd dat zijn bestelling is verzonden naar het opgegeven afleveradres.

Als u het pakket niet binnen 5 werkdagen na kennisgeving van de verzending van de bestelling op het afleveradres ontvangt, raden wij u aan telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. Het komt voor dat klanten geen bericht ontvangen van het postkantoor dat het pakket is afgegeven.

In het geval dat de bestelde goederen niet volgens bovenstaande levertijd kunnen worden verzonden, zullen wij u op de hoogte stellen van de verwachte leverdatum. In dit geval zullen wij echter uw goedkeuring vragen. De levertijd kan naargelang de omstandigheden worden verlengd indien de vertraging wordt veroorzaakt door omstandigheden waarover wij geen controle hebben (vertraging van de verzending, verlies van verzending...).

Als u een artikel bestelt dat bij ons is uitverkocht, of als de fabrikant (leverancier) zich om welke reden dan ook uit de verkoop heeft teruggetrokken en ons daarvan niet op de hoogte heeft gesteld, nemen wij onmiddellijk na ontdekking van dit feit contact met u op (per e-mail of telefoon).

 • Wijze van levering:

Bestelde goederen worden verzonden via SPS, Parcel of AlzaBox. Elke bestelling gaat vergezeld van een factuur in elektronische vorm, die ook als afleverbon dient. Voor bestellingen vanuit het buitenland maken we vooraf afspraken over de voorwaarden en de wijze van levering en betaling.

6. Post

Wij prijzen porto en verpakking voor onze klanten volgens het land van levering:

⦁ Nederland

Totale bestelprijs tot 60 € incl. BTW:

Levering per koerier - GRATIS

Totale orderprijs meer dan 60 € incl. BTW :

Levering per koerier - GRATIS

⦁ Andere EU-landen
Levering per koerier - 4,99 €

⦁ Rest van de wereld
Levering per koerier - 10 €

7. Annulering van de bestelling

Beste klanten, online kopen brengt naast de onmiskenbare voordelen in vergelijking met kopen in een gewone winkel ook bepaalde nadelen met zich mee. Ondanks de hoeveelheid informatie die wordt verstrekt, is het mogelijk dat u de aangeboden goederen niet kunt zien of uitproberen, of dat u een fout maakt in uw bestelling. Om deze redenen heeft u de mogelijkheid om uw bestelling te annuleren. U moet dit echter wel binnen 12 uur doen.

Annuleringsvoorwaarden

Indien u, nadat u uw bestelling heeft geplaatst, binnen 12 uur constateert dat de bestelde goederen u niet bevallen of dat u een fout heeft gemaakt in uw bestelling, heeft u de mogelijkheid uw bestelling zonder opgaaf van reden te annuleren. Stuur uw annulering naar ons op info@fitstream.eu. Wij sturen u een annuleringsbevestiging en verdere informatie over hoe verder te handelen.

8. Klachten en klachtenprocedure

Controleer voordat je het pakket ophaalt en betaalt bij het postkantoor of de koerier ter plekke of het pakket niet beschadigd is. In het geval van grote schade (gescheurde verpakking, vervorming en andere grote schade) raden we aan het pakket niet te accepteren. Als je een beschadigd pakket hebt ontvangen, informeer ons dan per e-mail of telefoon. In dat geval sturen we je een nieuwe zending.

Garantieperiode:

Tenzij anders vermeld, geldt voor de verkochte goederen een wettelijke garantietermijn van 24 maanden. Het bewijs van verkoop is de factuur, die ook dient als leverings- en garantiebewijs. De garantieperiode begint op de dag dat de goederen worden overhandigd voor levering aan de Slowaakse Post of koerier.

De vordering geldt alleen voor:

 • door de fabrikant veroorzaakte aantoonbare fabricagefouten die onmiddellijk na de levering of tijdens het gebruik worden ontdekt

Klachten gelden niet voor:

 • gebreken veroorzaakt door de gebruiker bij normaal gebruik van de goederen

Slijtage die kenmerkend is voor het materiaal of het gebruik wordt niet als een gebrek beschouwd. Het is geen gebrek indien uit de aard van de verkochte zaak blijkt dat de levensduur ervan korter is dan de garantieperiode en indien deze zaak bij normaal gebruik aan algemene slijtage onderhevig is voordat de garantieperiode is verstreken.

Klachtenprocedure:

Opdat uw vordering zou worden aanvaard, zijn er enkele regels die moeten worden gevolgd:

 1.  Bij ontvangst van de goederen dient u de goederen en de factuur, die dient als leverings- en garantiebewijs, te controleren. Indien u bij ontvangst van de goederen gebreken vaststelt, is het uw verantwoordelijkheid om ons per e-mail of telefoon, maar uiterlijk 3 dagen na ontvangst van de goederen op de hoogte te stellen.
 2. Indien u een verschil constateert tussen de factuur en de werkelijk geleverde goederen (in soort, hoeveelheid of prijs), of indien u bij de zending een onjuist ingevulde factuur ontvangt, of indien het aankoopbewijs niet is bijgevoegd, verzoeken wij u ons hiervan onmiddellijk per e-mail of telefonisch op de hoogte te stellen.
 3. Als u fabricagefouten constateert, moet u de goederen eerst op eigen kosten naar ons adres sturen, samen met de reden van de klacht. Vul het klachtenformulier in (download het HIER), vergeet niet een kopie van het belastingbewijs dat we elektronisch hebben verzonden en een kopie van het ontvangstbewijs van de koerier mee te sturen. We zullen de goederen die je hebt geclaimd omruilen voor een andere naar keuze of je geld teruggeven, in geval van een erkende claim. Als je de goederen terugstuurt, verpak ze dan zo dat ze niet beschadigd raken. Schade aan de goederen tijdens het transport zal ertoe leiden dat de claim niet wordt geaccepteerd. Verzend de goederen als pakket of aangetekend. Als de goederen onder rembours worden verzonden, wordt het pakket niet geaccepteerd.
 4. De claimprocedure geldt ook als u onze producten via het MALL-portaal hebt gekocht .

Termijn voor de behandeling van een klacht:

Klachten worden op werkdagen per e-mail of telefonisch behandeld. De klachtenprocedure begint op de dag van ontvangst van de gereclameerde goederen door de Verkoper en eindigt op de dag van verzending van de afgehandelde klacht aan de Koper.

Wij beslissen doorgaans binnen 3 werkdagen na ontvangst van de geclaimde goederen over de geldigheid van de claim. Soms gebeurt het echter dat de goederen rechtstreeks naar de fabrikant moeten worden gestuurd voor beoordeling. In dat geval wordt de termijn om te beslissen of de claim terecht is, verlengd. Wij informeren u per e-mail over het resultaat, tenzij anders overeengekomen.

Een rechtmatige klacht, met inbegrip van het herstel van het gebrek, wordt op onze kosten zonder onnodige vertraging behandeld, uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de aanvang van de klachtenprocedure.

9. Terugtrekking uit het contract / annulering van de bestelling, terugzending van goederen/

1. Indien de verkoper de overeenkomst niet uitvoert omdat hij het bestelde goed niet kan leveren, is hij verplicht de koper hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en de voor het goed betaalde prijs of het voorschot (tenzij de verkoper en de consument een alternatieve prestatie overeenkomen) binnen 15 dagen terug te betalen. In geval van een vervangende prestatie zal de verkoper aan de koper goederen van dezelfde kwaliteit en prijs leveren.

2. De koper heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen en de goederen binnen 14 kalenderdagen na de datum van ontvangst van de goederen aan de verkoper terug te zenden (§ 7, lid 1, van Wet nr. 102/2014 Coll. betreffende consumentenbescherming bij huis-aan-huisverkoop en postorderverkoop, zoals gewijzigd). De Verkoper betaalt de Koper de voor de goederen of een deel daarvan betaalde prijs terug (punten 8.6 en 8.7), uiterlijk binnen 15 dagen na de datum van herroeping van de overeenkomst en levering van de goederen aan de Verkoper door overschrijving op de door de Koper opgegeven rekening. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de koper.

3. Terugtrekking uit het contract moet SCHRIFTELIJK gebeuren, per e-mail naar info@fitstream.eu.

Onaangekondigde zendingen worden niet geaccepteerd, dus wij verzoeken u dringend om ons vooraf te informeren over uw voornemen de goederen te retourneren! Goederen verzonden onder rembours worden niet geaccepteerd!

4. De e-mail moet duidelijk het voornemen van de koper uitdrukken om van de koopovereenkomst af te zien en moet alle nodige elementen bevatten voor de identificatie van de koper, dat wil zeggen dat met name moet worden aangegeven:

- ordernummer

- de datum van het bevel

- de naam en het adres van de koper/opdrachtgever zoals vermeld in de bestelling

- de exacte specificatie van de goederen (naam, aantal stuks) die de koper retourneert

- scan van de aankoopbon

5. Tegelijkertijd moet de koper de goederen binnen 14 werkdagen vanaf de datum van herroeping van de overeenkomst aan de verkoper terugzenden, ongeacht of de goederen zijn gebruikt of gebreken vertonen die niet door de consument zijn veroorzaakt, waarbij een redelijke zorg voor de goederen in acht moet worden genomen. Wij raden u aan de goederen naar het adres van de verkoper te zenden in de vorm van een verzekerd pakket, passend verpakt om schade aan de goederen te voorkomen. De goederen moeten aan de verkoper worden geleverd samen met de accessoires (inclusief instructies of garantiekaart), een kopie van de factuur en een kort verzoek waarin de koper aangeeft de goederen te willen retourneren. Vermeld in het verzoek ook een bankrekeningnummer.

Afleveradres voor het retourneren van goederen:

Naam van de begunstigde: FITSTREAM s.r.o
Straat: Valentiniánova 8
Postcode en plaats: 85110 Bratislava
Land: Slowakije

6. Als de Koper het contract herroept en de goederen ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking aan de Verkoper levert, zal de Verkoper de volledige aankoopprijs aan de Koper terugbetalen.

7. Indien de Koper zich terugtrekt uit de Overeenkomst en de Goederen aan de Verkoper levert in andere dan hun oorspronkelijke ongeschonden staat en verpakking (bijvoorbeeld ontdaan van de oorspronkelijke verpakking, gebruikt, onvolledig, beschadigd of vervuild), zal de Verkoper aan de Koper de voor de Goederen betaalde prijs terugbetalen, verminderd met de waarde van de reparatie en het herstel van de Goederen in hun oorspronkelijke staat en/of de waarde van hun slijtage (overeenkomstig artikel 457 van het Burgerlijk Wetboek).9.

10. Consumentengeschillen oplossen via het Europese RSO-platform

 
Indien de klant niet tevreden is met de wijze waarop de Verkoper zijn klacht heeft behandeld of van mening is dat de Verkoper zijn rechten heeft geschonden, heeft de klant het recht zich tot de Verkoper te wenden met een verzoek om schadeloosstelling. Indien de Verkoper negatief reageert op het verzoek van de Klant krachtens de vorige zin of niet reageert op een dergelijk verzoek binnen 30 dagen na de datum van verzending ervan door de Klant, heeft de Klant het recht om een voorstel in te dienen voor het starten van een alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig de bepalingen van afdeling 12 van Wet nr. 391/2015 Coll. inzake alternatieve beslechting van consumentengeschillen en inzake wijzigingen en toevoegingen aan bepaalde wetten. Evenzo kunnen vorderingen van de verkoper tegen de koper worden ingediend via het Europees platform. De bevoegde entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting van consumentengeschillen met de Verkoper is de Slowaakse Handelsinspectie of een andere bevoegde geautoriseerde juridische entiteit die is ingeschreven in de lijst van entiteiten voor alternatieve geschillenbeslechting die wordt bijgehouden door het ministerie van Economie van de Slowaakse Republiek (de lijst is beschikbaar op http://www.mhsr.sk/; de Klant heeft het recht om te kiezen tot welke van de bovengenoemde entiteiten voor alternatieve geschillenbeslechting hij zich richt. De klant kan het online platform voor geschillenbeslechting gebruiken dat beschikbaar is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ om een voorstel voor alternatieve geschillenbeslechting van zijn/haar consumentengeschil in te dienen .

11. Slotbepalingen

 
1.In het geval van een wijziging van de algemene voorwaarden of de voorwaarden van de klacht, wordt het gehele aankoopproces beheerst door de algemene voorwaarden die van kracht waren op het moment van de bestelling van de Koper en deze zijn beschikbaar op de website van de Verkoper.
2.Een integraal onderdeel van deze voorwaarden is het Klachtenbeleid.
3. Door het indienen van de bestelling heeft de Koper de algemene voorwaarden en het Klachtenbeleid gelezen en de bewoordingen ervan begrepen.
Deze voorwaarden, met inbegrip van hun integrale onderdelen, treden in werking en zijn van kracht op 1 mei 2020.
4. Deze voorwaarden en het Klachtenbeleid worden van kracht tegen de Koper bij het sluiten van de Koopovereenkomst.

Winkelwagen

RETOURNEREN VAN GOEDEREN

Voor het retourneren van het product, gelieve dit formulier in te vullen. Herroeping van de koopovereenkomst binnen de wettelijke termijn van 14 dagen.

KLACHT VAN GOEDEREN

Voor het indienen van een klacht over een product, gelieve dit formulier in te vullen. Het toevoegen van foto's of video's van de schade/fout zal de afhandeling van uw klacht aanzienlijk versnellen.